Pradedamas sanitarinis miško kirtimas prie Rasų g. (Rasų slėnis)

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris informuoja, kad Pavilnių girininkijos 44-to kvartalo 15-18, 22, 24, 25 sklypuose, prie Rasų g. 51 – 117 (Rasų slėnis) 6,4 ha plote, vasario-kovo mėnesiais bus vykdomas sanitarinis atrankinis kirtimas. Šio kirtimo metu bus kertamos liemenų kenkėjų (žievėgraužis tipografas) pažeistos džiūstančios, bei jau išdžiūvusios eglės, išversti, džiūstantys ir išdžiūvę medžiai.

Kirtimo darbai bus vykdomi vadovaujantis Miško kirtimo, Miško sanitarinės apsaugos  taisyklėmis bei Valstybinės miškų tarnybos išduotais leidimais. Kirtimą atliks miško parkų priežiūros paslaugas savivaldybei teikianti UAB ,,Stebulė“.