Pradedami miško sanitariniai ir retinimo kirtimai šalia Ribiškių didžiosios gatvės.

Želdynų skyrius informuoja, kad Pavilnių girininkijos 44-to miško kvartalo 3-ame sklype, šalia Ribiškių didžiosios g., nuo šių metų vasario 3 d. pradedamas  vykdyti retinimo ir sanitarinis kirtimai, kurių metu bus šalinami nudžiūvę, bei džiūstantys, eglės liemenų kenkėjų užpulti, bei retinami per tankiai suaugę, lėtesnio augimo medžiai. Retinimo numatytas vidiniame miškotvarkos projekte, bei siekiant sustiprinti medyną.

Taip pat Pavilnių g-jos 46-to kvartalo 20-21 sklypuose, šalia Ribiškių didžiosios g., nuo šių metų vasario 3 d. pradedamas  vykdyti atrankinis sanitarinis kirtimas. Bus šalinami nudžiūvę, bei džiūstantys, žievėgraužio tipografo užpulti medžiai

Kirtimo darbai bus vykdomi vadovaujantis Miško kirtimo taisyklėmis bei Valstybinės miškų tarnybos išduotu leidimu. Kirtimą atliks miško parkų priežiūros paslaugas savivaldybei teikianti UAB ,,Stebulė“.