Pradedami sanitariniai miško kirtimai Panerių girininkijos Burbiškių miške

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris informuoja, kad Panerių girininkijos 23,24-ame miško kvartaluose, Burbiškių miško parke, 70 ha plote, pradedamas vykdomas sanitarinis atrankinis kirtimas, taip pat, 24-to kvartalo 11,12 sklypuose, 0,9 ha plote bus vykdomas sanitarinis-plynas kirtimas. Šių kirtimų metu bus kertamos gausiai pavojingų liemenų kenkėjų (žievėgraužis tipografas) užpultos, džiūstančios, bei jau išdžiūvusios eglės, vėjovartos, vėjolaužos.

Kirtimo darbai bus vykdomi vadovaujantis Miško kirtimo, Miško sanitarinės apsaugos  taisyklėmis bei Valstybinės miškų tarnybos išduotais leidimais. Kirtimą atliks miško parkų priežiūros paslaugas savivaldybei teikianti UAB ,,Stebulė“.