Pradedami sanitariniai miško kirtimai Žemosios g. rajone

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris informuoja, kad Pavilnių girininkijos 43-čiame miško kvartale, tarp Žemosios ir Džiaugsmo g. 15,0 ha plote, liepos/rugpjūčio mėnesiais, bus vykdomas sanitarinis atrankinis kirtimas, taip pat, šio kvartalo 14-tame sklype, 1,0 ha plote bus vykdomas sanitarinis-plynas kirtimas. Šių kirtimų metu bus kertamos gausiai pavojingų liemenų kenkėjų (žievėgraužis tipografas) užpultos, džiūstančios, bei jau išdžiūvusios eglės, vėjovartos, vėjolaužos. Sanitarinio-plyno kirtimo kirtavietė bus atželdinta trijų metų bėgyje.

Kirtimo darbai bus vykdomi vadovaujantis Miško kirtimo, Miško sanitarinės apsaugos  taisyklėmis bei Valstybinės miškų tarnybos išduotais leidimais. Kirtimą atliks miško parkų priežiūros paslaugas savivaldybei teikianti UAB ,,Stebulė“.