Pradedami specialieji kirtimai prie Rudens gatvės, tikslu ekshumuoti ir perlaidoti vokiečių karių palaikus

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos  skyriaus Želdynų poskyris informuoja, kad Pavilnių girininkijos 21 kvartalo 2 sklype, 0,08 ha plote, šalia Rudens gatvės, vokiečių karių (karo belaisvių) kapaviečių vietoje, nuo š.m. kovo 19 d. bus pradedamas vykdyti miško specialusis tarpinio naudojimo kirtimas. Kirtimo tikslas – vokiečių karių palaikų ekshumacija ir perlaidojimas. Kirtimo metu bus pašalinti virš kapaviečių augantys medžiai ir krūmai. Po kirtimo kasinėjimų vieta bus sutvarkyta ir naujai apželdinta mišku.

Darbai vykdomi VŠĮ Kultūros vertybių globos tarnybos užsakymu, laikantis tarptautinių įsipareigojimų.

Kirtimai vykdomi suderinus su Aplinkos ministerija, vadovaujantis, Miško kirtimo taisyklėmis bei Valstybinės miškų tarnybos išduotu leidimu. Kirtimą atliks miško parkų priežiūros paslaugas savivaldybei teikianti UAB ,,Stebulė“.