Pradedamos tvarkyti viešosios erdvės Giedraičių ir Kintų gatvėse

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019-07-31 pasirašiusi sutartį su Viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra ir pradeda įgyvendinti projektą „Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g., ir prie Giedraičių g“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0016.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

Projekto tikslas – Prisidėti prie palankių sąlygų verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, Vilniaus miesto bendruomenės veiklos plėtrai sudarymo.

Įgyvendinant projektą bus sutvarkytos viešosios erdvės šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Krokuvos g. bei tarp Giedraičių g. ir Kintų g.:

  1. Teritorijoje tarp Giedraičių ir Krokuvos g. sankryžos (3627 kv. m viešoji erdvė) bus įrengti pėsčiųjų takai, vaikų žaidimo, sporto ir treniruoklių aikštelės, pavėsinė, suoliukai, šiukšlių dėžės ir kiti mažosios architektūros elementai, veja, želdiniai, apšvietimas ir lietaus nuotekų tinklai. Šilutės g. dalis, iki Krokuvos g. kertanti viešąją erdvę, bus išgrįsta lauko akmenų grindiniu.
  2. Teritorijoje tarp Giedraičių ir Kintų g. (8180 kv. m viešoji erdvė) bus įrengta aikštė renginiams, stoginė, vaikų žaidimo ir sporto aikštelės, pėsčiųjų takai, suoliukai, šiukšlių dėžės ir kiti mažosios architektūros elementai, lauko tualetas su papildoma lauko praustuve, veja, želdiniai, apšvietimas, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai.

Tikimasi, kad sutvarkyta viešoji infrastruktūra turės įtakos gyvenimo sąlygų kokybės pagerėjimui, socialinės atskirties mažinimui ir gyventojų užimtumo didėjimui. Padidės Šnipiškių seniūnijos, kaip gyvenamosios ir investicijoms palankios aplinkos, patrauklumas, bus sukurtos sąlygos verslo plėtrai, taip prisidedant prie naujų darbo vietų sukūrimo

Bendra projekto vertė – 1 768 128,50 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos 1 502 909,22 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 132 609,64 Eur ir Savivaldybės biudžeto lėšos 132 609,64 Eur.

Numatoma projekto pabaiga – 2022-07-31.