SANITARINIAI KIRTIMAI VINGIO GIRININKIJOJE

Informuojame, kad 2019 m. balandžio mėnesį vadovaujantis miško kirtimų taisyklėmis ir Valstybinės miškų tarnybos išduotais pranešimais apie ketinimus kirsti mišką valstybiniuose miškuose bus vykdomi atrankiniai sanitariniai kirtimai  miškelyje prie Visorių g. 23, 25 – kertamos žievėgraužio pažeistos išdžiūvusios eglės, Karoliniškių kraštovaizdžio draustinyje prie takų link Plikakalnio atodangos kertami išvirtę, išdžiūvę pavojų draustinio lankytojams keliantys medžiai.