Sanitariniai kirtimai Vingio girininkijos miško parkuose

Informuojame, kad vadovaujantis Miško sanitarinės apsaugos taisyklėmis, Miško kirtimų taisyklėmis ir Valstybinės miškų tarnybos išduotais pranešimais apie ketinimus kirsti mišką, 2022 m. sausio – kovo mėnesiais Vingio girininkijos miško parkuose bus atliekami sanitariniai kirtimai, iškertant labai pažeistus, pavojingus medžius ir sausuolius. Miško kirtimai bus vykdomi:

  1. Visorių-Bajorų miško parke šalia Bajorų kelio – 11 miško kvartalas.
  2. Visorių-Bajorų miško parke šalia B. Krivicko g. – 16 miško kvartalas (sanitariniu plynu kirtimu bus iškirstos žievėgraužio tipografo apniktos išdžiūvę ir džiūstančios eglės).
  3. Vingio parke.
  4. Bukčių miško parke – 54 miško kvartalas.

Miško kirtimus atliks Vilniaus miesto savivaldybės administruojamus miško parkus prižiūrinti UAB „Stebulė“.

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius