Sanitariniai miško kirtimai Valakupių Girininkijoje

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja, kad, vadovaujantis Miško kirtimo, Miško sanitarinės apsaugos taisyklėmis bei Valstybinės miškų tarnybos išduotu leidimu nuo 2023 metų spalio mėnesio Valakupių girininkijoje bus vykdomi sekantys sanitariniai kirtimai:

  1. Prie Antakalnio ir Vytauto Žalakevičiaus g. 18 miško kvartale;
  2. Tarp Nugalėtojų ir Aukštagirio  g. 36 miško kvartale;
  3. Prie Pylimėlių, Jono Sniadeckio ir Mileišiškių sodų g. 40 miško kvartale;
  4. Prie Kregždžių g. 47 miško kvartale;
  5. Tark Smėlynės sodų g. 49 miško kvartale;
  6. Prie Verkių g. 102 miško kvartale.

Šių kirtimu metu bus kertamos pavojingų liemenų kenkėjų užpultos, džiūstančios, bei jau išdžiūvusios eglės ir pušys, vėjovartos, vėjalaužos ir pavojingi medžiai.

Kirtimą atliks miško parkų priežiūros paslaugas savivaldybei teikianti įmonė UAB „Stebulė“.