Sanitarinis ir Retinimo kirtimai prie Mickūnų gatvės

Želdynų skyrius informuoja, kad Pavilnių girininkijos 36-tame miško kvartale, šalia Viktariškių,  prie Mickūnų ir Pramonės gatvių, abipus geležinkelio nuo šių metų rugsėjo 18 d. pradedamas  vykdyti sanitarinis atrankinis miško kirtimas, kurio metu bus kertamos viršūninio žievėgraužio, bei grybinių ligų pažeisti džiūstantys, bei jau nudžiuvę, išversti ar nulaužti medžiai.

Taip pat šio kvartalo 10-ame sklype, 1,9 ha plote bus vykdomas retinimo kirtimas, numatytas vidiniame miškotvarkos projekte, bei siekiant sustiprinti medyną.

Kirtimo darbai bus vykdomi vadovaujantis Miško kirtimo taisyklėmis bei Valstybinės miškų tarnybos išduotu leidimu. Kirtimą atliks miško parkų priežiūros paslaugas savivaldybei teikianti UAB ,,Stebulė“.