Sanitarinis miško kirtimas Turniškių Sodų gatvėje

Nuo š. m. spalio 10 d. Valakupių girininkijos 15-tame miško kvartale, šalia Turniškių Sodų g. , 4,4 ha plote bus vykdomas sanitarinis miško kirtimas. Šio kirtimo metu, siekiant stabdyti medžių kenkėjų plitimą ir užtikrinti miško lankytojų saugumą, bus kertamos nudžiūvusios ir džiūstančios pušys. Numatyta iškirsti apie 30 m³ sausuolių.

Kirtimo darbai bus vykdomi vadovaujantis Miško sanitarinės apsaugos taisyklėmis bei Valstybinės miškų tarnybos išduotu „Pranešimu apie ketinimą kirsti mišką“. Kirtimą atliks miško parkų priežiūros paslaugas savivaldybei teikianti UAB „Stebulė“.

Kirtimo metu lankymąsis nurodytoje vietoje bus ribojamas.

Maloniai prašome, dirbant technikai, nevaikščioti kirtimų zonoje, kuri pažymėta įspėjamaisiais ženklais arba STOP juosta. Tikimės Jūsų supratingumo, atsiprašome už laikinus lankymosi miške apribojimus.