TRANSEUROPINIO TINKLO JUNGTIS – VILNIAUS MIESTO VAKARINIO APLINKKELIO II ETAPAS NR. VP2-5.4-SM-01-V-01-004

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“, VP2-5.4-SM-01-V priemonę „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“.

Įgyvendinimo terminas: 2011-2015 m.

Projekto pradžia: 2011 m. liepos 26 d., projekto pabaiga: 2015 m. vasario 27 d.

Projekto vertė – 177,218 mln. Lt (projekto įgyvendinimui skirta 154,222 mln. Lt Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų ir 12,504 mln. Lt Valstybės biudžeto lėšų)

Projekto aprašymas: įgyvendinant projektą numatoma nutiesti 2,84 km ilgio naują kelią; pastatyti 2 dviejų lygių sankryžas ir 2 viadukus (2 x 46,7 m) ilgio; įrengti įvažas ir nuovažas, sutvarkyti įsijungiančių gatvių (L. Asanavičiūtės g. ir Pilaitės pr.) atkarpas; pastatyti sankirtą su 46,72 m ilgio viaduku ties D. Gerbutavičius g.; pastatyti 48,8 m ilgio pėsčiųjų viaduką ties V. Maciulevičius g.