Vidinei plėtrai – dviračių takų pietinėje miesto dalyje atnaujinimas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2020 m. birželio 22 d. pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra ir pradeda įgyvendinti projektą „Dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Algirdo, V. Mykolaičio-Putino, Geležinkelio, Dariaus ir Girėno g. Pietinėje tikslinėje teritorijoje“ NR. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0004.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonę „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Projekto tikslas – skatinti vidinę Vilniaus miesto plėtrą, gerinant viešosios infrastruktūros kokybę ir didinant jos prieinamumą.

Projekto tikslui pasiekti numatytas infrastruktūros Pietinėje tikslinėje Vilniaus miesto teritorijoje (Algirdo g., V. Mykolaičio-Putino g., Geležinkelio g. nuo Švitrigailos g. iki Stoties aikštės, Švitrigailos gatvėje nuo Geležinkelio g. iki S. Dariaus ir S. Girėno g. ir S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje iki Žirnių g.) atnaujinimas. Įgyvendinant projektą planuojama įrengti naujus ir rekonstruoti esamus pėsčiųjų ir dviračių takus, įrengti naujas automobilių stovėjimo vietas, apšvietimą, mažosios architektūros elementus, atnaujinti želdynus.

Įgyvendinus projektą bus sukurta kokybiška rekreacijos ir aktyvaus poilsio infrastruktūra bei pagerinta susisiekimo sistema, kuri prisidės prie vidinės miesto plėtros skatinimo. Tikimasi, kad sutvarkyta viešoji infrastruktūra padidins Pietinės tikslinės Vilniaus miesto teritorijos gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumą bei padidins verslo galimybes Vilniaus mieste.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Bendra projekto vertė – 6 689 748,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 5 166 253,00 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 455 846,00 Eur ir Savivaldybės biudžeto lėšos 1 067 649,00 Eur.

Numatoma projekto pabaiga – 2022 m. birželio 30 d.