Viešojo transporto eismo juostų plėtra Vilniaus mieste

Vilniaus miesto savivaldybės administracija vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Viešojo transporto eismo juostų plėtra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje“, kuriam įgyvendinti yra skirtos Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Projekto įgyvendinančioji institucija – Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projekto lėšomis bus įrengtos viešojo transporto juostos Ozo gatvės atkarpoje tarp Gelvonų ir Kernavės gatvių ir Kareivių gatvės atkarpoje tarp Verkių ir Kalvarijų gatvių.

Projekto tikslas – vadovaujantis parengtu Vilniaus miesto darnaus judumo planu, kurti subalansuotas, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamas darnaus judumo sistemas mieste. Projektas įgyvendins darnaus judumo priemonę užtikrinančią viešojo transporto priemonių greitį, punktualumą, nepriklausomumą nuo bendros eismo situacijos.

Darbai pradėti 2022 m kovo mėnesį ir planuojami baigti – 2023 m pavasarį.

Atliekant rekonstrukciją, Ozo gatvės atkarpa tarp Gelvonų ir Kernavės gatvių buvo praplatinta įrengiant joje papildomą viešojo transporto juostą. Papildomos eismo juostos įrengimas gatvėje padidino automobilių pralaidumą ir pagerino susiekimą su šia miesto dalimi viešuoju transportu.

Šiuo metu  apie 550 m Kareivių gatvės atkarpoje nuo Kalvarijų iki Verkių gatvių atliekami remonto darbai,  įrengiant viešojo transporto eismo juostą, želdynus, skiriamąją juostą, dviračių ir pėsčiųjų takus.

Atlikti infrastruktūriniai pokyčiai užtikrins patogesnį judėjimą visiems eismo dalyviams, trumpins spūstyse praleidžiamą laiką, mažins kietųjų dalelių ir CO2 taršą ir prisidės prie vilniečių gyvenimo kokybės gerinimo.