Vilniuje bus tvarkomi Valakupių miško parkai prie Smėlynės sodų ir Rudausių gatvių

Informuojame, kad 2020 m. sausio-kovo mėn. Valakupių girininkijos 49 kvartalo 26,31,35,39,54 miško sklypuose, esančiuose prie Rudausių ir Smėlynės sodų gatvių, Vilniaus miesto savivaldybė pagal aplinkos ministro patvirtintą miškotvarkos projektą ir su valstybine miškų tarnyba suderintą pranešimą 12 ha plote vykdys miško parkų tvarkymo darbus.

Ugdomųjų  kirtimų metu, vadovaujantis miško kirtimo taisyklėmis, bus šalinami užstelbti, per tankiai augantys arba išdžiūvę medžiai, taip sudarant geresnes vystymosi galimybes likusiems. Atlikus ugdomuosius kirtimus padidės miško parkų atsparumas ligoms ir jo ilgaamžiškumas, gerės rekreacinės miško savybės. Kirtimo atliekos, didinant miško bioįvairovę, bus paliekamos pūti valksmose (medienos ištraukimo takuose), o prie kelių surenkamos ir išvežamos.

Darbus pagal paslaugų sutartį su savivaldybe organizuos ir vykdys UAB ,,Stebulė“.

Maloniai prašome aplinkinius gyventojus, dirbant technikai, nevaikščioti  kirtimų zonoje, kuri  pažymėta įspėjamaisiais ženklais arba STOP juosta.  Tikimės gyventojų supratingumo, atsiprašome už laikinus lankymosi miške apribojimus.

Papildomos informacijos dėl šių ugdomųjų kirtimų galima teirautis Vilniaus miesto savivaldybės Želdynų skyriuje telefonu 2112121 arba  mobiliuoju  8-614-40870.