Vilniuje veikiančios nevyriausybinės gyvūnų globos organizacijos jau gali teikti paraiškas finansinei paramai gauti 

 

Vilniaus miesto nevyriausybinės gyvūnų globos organizacijos, vadovaujantis 2020-04-15 Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu Nr. 1-484 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių gyvūnų globos organizacijų rėmimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių gyvūnų globos organizacijų rėmimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašu (https://aktai.vilnius.lt/document/30338752), jau gali teikti paraiškas finansinei paramai gauti 2021 metais.

Paraiškas finansavimui gali teikti Juridinių asmenų registre registruotos ir Savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinės gyvūnų globos organizacijos, kurios prižiūri, globoja ne mažiau kaip 30 gyvūnų per metus bei turi gyvūnų laikymui Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka patvirtintą gyvūnų laikymo vietą (patalpas), kurioje gyvūnų globėjas laikinai arba nuolat laiko bešeimininkius ir (ar) bepriežiūrius gyvūnus ar laikinai laiko sergančius (sužeistus) laukinius gyvūnus (toliau – Pareiškėjas).

Finansinei paramai gauti Pareiškėjas turi raštu pateikti Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriui:

7.1. paraiškas pagal patvirtintą formą (1 priedas);

7.2. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis tel. (8 5) 2112130 arba el. paštu saulius.valickas@vilnius.lt