Vilnius perims paminklinį akmenį „Sovietinės okupacijos aukoms atminti“

Planuojant pertvarkyti teritoriją šalia Okupacijos ir laisvės aukų muziejaus, Vilniaus savivaldybė savo žinion perims Aukų gatvėje stovintį paminklinį akmenį. Paminklinis akmuo nėra paveldo objektas ir komplekso vertingoji savybė.

Teritoriją, kur stovi paminklinis akmuo, planuojama pertvarkyti, suteikti daugiau šviesos, erdvės, padaryti ją atviresnę visuomenei. Esant poreikiui, miestas turės galimybę paminklinį akmenį aptvarkyti ar restauruoti. Taip pat po perėmimo, paminklinis akmuo bus nuolat prižiūrimas.

TARYBOS SPRENDIMAS