XB TRANSPORTO KORIDORIAUS TRŪKSTAMOSIOS GRANDIES STATYBA – VILNIAUS PIETINIS APLINKKELIS

Įgyvendinimo terminas: 2006-2008 m.

Statybos darbų pradžia: numatoma 2006 m. rugsėjį; statybos darbų trukmė: 30 mėnesių.

Projekto vertė – 267 mln. Lt (skirta finansinė parama – 142,9 mln. Lt)

Projekto tikslas – integruoti Vilniaus miesto transporto sistemą į transeuropinį kelių tinklą, sumažinti tranzitinio ir vietinio transporto srautus miesto centre, nutiesti 2,8 km Vilniaus pietinio aplinkkelio trūkstamą grandį nuo Žirnių gatvės iki Lazdynų tilto, rekonstruoti 3,7 km gretutinių gatvių tinklo, pastatyti 380 m estakadą bei 43 m pėsčiųjų ir lengvojo transporto viaduką.

Numatomo Vilniaus pietinio aplinkkelio trasa