Naudingi kontaktai

 

DĖL NENUVALYTO SNIEGO, SMĖLIO, ŠIUKŠLIŲ IR PANAŠIŲ PROBLEMŲ

Kreipkitės į savo seniūniją arba maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas rasite atsakingą asmenį, prižiūrintį teritoriją, dėl kurios turite nusiskundimų.


NORITE ATNAUJINTI SAVO DAUGIABUČIO AR GYVENAMOSIOS TERITORIJOS APLINKĄ

Specialiai Jums sukurtos „Kaimynijų“ ir „50/50“ programos (www.vilnius.lt/50ir50/), daugiau informacijos tel. nr. (8 5) 211 2116, el. paštu danguole.baltrusaitiene@vilnius.lt; www.vilnius.lt/kaimynijos. Programos administratorius – VšĮ „Atnaujinkime miestą“, tel. nr. (8 5) 250 3406, el. paštas kaimynijos@vilnius.lt.


DĖL NEVEIKIANČIO APŠVIETIMO GATVĖJE AR KIEME

Kreipkitės į Vilniaus gatvių apšvietimo tinklus (avarinė tarnyba dirba visą parą), tel. nr. (8 686) 17097, (8 5) 249 6005, el. paštas dispecerine@vgaet.lt; www.vgaet.lt.


GYVENTOJAI STATO AUTOMOBILIUS ANT ŽOLĖS AR KITI VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAI

Kreipkitės į Viešosios tvarkos skyrių, tel. nr. (8 5) 219 7948. Fiksuokite ir registruokite pranešimą www.tvarkaumiesta.lt arba per taikomąją programėlę „Tvarkau Vilnių“.


TURITE KLAUSIMŲ DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO, ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO AR SĄSKAITŲ UŽ JAS

Kreipkitės į savivaldybės įmonę „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“, tel. nr. (8 650) 04900, www.sivasa.lt.


DAUGIABUČIO ADMINISTRATORIUS PATEIKIA NEAIŠKIAS SĄSKAITAS, SĄMATAS

Kreipkitės pirmiausia raštu  į namo valdytoją (administratorių ar bendrijos pirmininką ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą atstovą), kuris privalo paaiškinti, kodėl sąskaita yra tokia. Jei valdytojas neteikia informacijos, jo veiksmus galite skųsti el. adresu savivaldybė@vilnius.lt arba kreiptis į Būsto administravimo skyriaus Pastatų administravimo poskyrio specialistus dėl situacijos išsiaiškinimo.


DUOBĖS AR KITOS PROBLEMOS GATVĖJE

Kreipkitės į savivaldybės įmonę „Grinda“, tel. nr. 1355 arba (8 5) 215 2112, el. paštas 1355@grinda.lt; www.grinda.lt.


LAIKU NEATVAŽIAVO AUTOBUSAS AR KITOS VIEŠOJO TRANSPORTO PROBLEMOS

Kreipkitės į SĮ „Susisiekimo paslaugos“, tel. nr. (8 5) 210 7050. Daugiau informacijos www.vilniustransport.lt.


SUGADINTOS VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS, SUOLIUKAI IR PAN.

Kreipkitės į Teritorijų tvarkymo poskyrį – Jolita Marchulija, tel. nr. (8 5) 211 2083. Fiksuokite ir registruokite pranešimą www.tvarkaumiesta.lt arba per taikomąją programėlę „Tvarkau Vilnių“.


NORITE, KAD BŪTŲ APGENĖTI MEDŽIAI

Kreipkitės į Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrį, vedėjas Vytautas Račkauskas tel. nr. (8 5) 211 2427. Daugiau informacijos apie genėjimą rasite čia. Taip pat galite registruoti pranešimą www.tvarkaumiesta.lt arba per taikomąją programėlę „Tvarkau Vilnių“.


IDĖJOS MIESTUI AR KITI KLAUSIMAI

Parašykite savivaldybei el. paštu savivaldybe@vilnius.lt arba užklausą pateikite per https://paslaugos.vilnius.lt ; tel. nr. 1664.