110/10 kV Panerių TP 110 kV skirstyklos, kitų inžinerinių statinių, Granito g. 9, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Objekto pavadinimas: 110/10 kV Panerių TP 110 kV skirstyklos, kitų inžinerinių statinių, Granito g. 9, Vilniuje, rekonstravimo projektas.

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas): Vilnius, Granito g. 9, žemės sklypo kad. 0101/0076:425 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:

 

Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai – keičiama paskirtis į Inžineriniai tinklai (Elektros tinklai) – 110 kV skirstyklos inžineriniai tinklai ir jų priklausiniai, esamas. un. nr. 1096-5025-9030;

Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelės (šaligatviai, nuogrindos aplink pastatus ir kt.);

 

Kiti inžineriniai statiniai – Žaibosaugos bokštas;

 

Kiti inžineriniai statiniai – Tvora;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Elinijos“, Taikos pr. 135D, LT-51133 Kaunas, PV. Tomas Stasiukaitis, el. p.: tomas.stasiukaitis@elinijos.lt, tel. +370 616 11924.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, info@litgrid.eu,

tel. +370 707 021 71.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Su parengtais pasiūlymais galimą susipažinti iki 2022-07-27, UAB ,,ELINIJOS“, Kaunas, Taikos pr. 135D, tel. +370 616 11924, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2022-07-27 iki 15.00 val, el. p. tomas.stasiukaitis@elinijos.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022 m. liepos 27 d., 15:00 val.

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu:

https://teams.live.com/meet/9437942612088

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

2022-08-18

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą