110 kV įtampos elektros oro linijos Šeškinė-Žvėrynas I, II (dalies linijos), Vilniaus mieste rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

110 kV įtampos elektros oro linijos Šeškinė-Žvėrynas I, II (dalies linijos), Vilniaus mieste rekonstravimo projektas

 

Statytojas (-ai)

AB „Litgrid“, Regimantas.Krikstaponis@litgrid.eu, +37064057601

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Elektros tinklai 110kV

Paskirtis Elektros tinklų

Adresas Vilnius

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) Nėra X: 6064095 Y: 580521

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Statybos rūšis Naujo statinio statyba

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas Carlos Alonso Andino

El. p. vilnius@ardanuy.com   tel. 865284221

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, K. Kalinausko g. 10-8

Laikas nuo 9:00 iki 16:00

Tel. +37052644200

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. vilnius@ardanuy.com

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-08-21 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZkNjIyMjYtZjAzYy00MzEzLTg4MGItMGFlMjI3OWJmYzc0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2258eb5523-2bbf-4f6e-a790-571395565cc1%22%2C%22Oid%22%3A%225d712425-c102-4b0b-bc57-5ed2fde84099%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

Data ir laikas 2023-08-22 d.,  16:00 val. 

 

Projektiniai pasiūlymai

atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2