Daugiabučio gyvenamojo namo m. Daukšos g. 5 Vilniuje negyvenamos patalpos nr. 9 paskirties keitimas į gyvenamąją paskirtį, padalinant į du butus ir paprastojo remonto projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

  1. Daukšos g. 5-9, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0058:190

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama: Daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastatas – paskirtis esama – Gyvenamoji, daugiabutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. P. A. V. Z.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas +37067166001, 13:00 iki 16:00 val. Iki 2022-01-18

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2022-01-18, nuo 13 iki 16:00 val., el. paštu: agne.arch@gmail.com, tel: +370 671 66001

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl  DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO M. DAUKŠOS G. 5 VILNIUJE NEGYVENAMOS PATALPOS NR. 9 PASKIRTIES KEITIMAS Į GYVENAMĄJĄ PASKIRTĮ, PADALINANT Į DU BUTUS IR PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS.

 

Data, 2022-01-18 d, laikas 17:00 val.

 

Susirinkimo nuoroda: meet.google.com/kxu-zyya-sjq

 

Atsisiųsti priedą

2022-02-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.