Sandėliavimo paskirties pastatų Plungės g. 4, Vilnius, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Plungės g. 4, Vilnius, žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0067:34

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėliavimo paskirties statiniai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

INace, UAB, PV Marius Matuliukštis, el. p. [email protected] , tel. nr +370 600 61119

INace, UAB, PDV Jolanta Stefanovič el.p. [email protected] tel. nr. +370 600 61119

INace, UAB architektas Jokūbas Augutis el.p. [email protected] tel. nr. +370 600 61119

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Liepvita“ A. Vivulskio g. 7-1, LT-03162, el.p. [email protected] , tel. nr. +370 5 2323984

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Saulėtekio al. 15, 610 kab., Vilnius, tel. +370 600 61119. Darbo dienomis nuo 10.00 iki 16.00 arba iš anksto susitarus.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų lauksime iki 2023-01-19 d. el.paštu: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2023-01-19, 17:00-18:00 val.

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/83740644321

Kilus nesklandumams prisijungiant prie transliacijos prašome skambinti +370 600 61119

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

3D modelis https://arcg.is/0f0TKr

2023-02-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą