Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamojo namo (dviejų butų) paskirties keitimo į daugiabutį gyvenamąjį namą J.Tumo-Vaižganto g. 6 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
J. Tumo Vaižganto g. 6, 0101/0040:96

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama paskirtis – Gyvenamasis namas (dviejų butų); Būsima paskirtis-Daugiabutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Nijolė Ščiogolevienė, el. paštas nijole.sc@gmail.com, tel. (8 5) 2618411

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
ŽŪB „Tikri dalykai“, J. Tumo-Vaižganto g. 6, Vilniuje,el. paštas  zub.tikras@gmail.com, tel. 8 603 0267

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilnius, Universiteto g. 4, 305 kab. 10.00-16.00, susitarus tel. 2618411

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2019-02-25 raštiškai paštu

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilnius, Universiteto g. 4, 305 kab., 2019-02-26, 17.00.

Atsisiųsti priedą.