Visuomenės informavimas apie numatomą vienbučio gyvenamojo namo Žibuoklių g. 28 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žibuoklių g. 28, kad. Nr. 0101/0060:23.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – kita, pagr. žemės sklypo naudojimo būdas –  gyvenamosios teritorijos, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vieno buto gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Mantas Maziliauskas ir Povilas Šorys, povilas.sorys@gmail.com, +37060758892

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

S. D.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

S.Moniuškos 32-4a, Vilnius, tel. +37067337734, nuo 2019-08-21 iki 2019-09-05, nuo 10.00 iki 14.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. Paštu, adresu povilas.sorys@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastatas, Konstitucijos pr.3, Vilniuje, Mažojoje salėje (215 kabinete), 2019-09-11, 18:05.

Atsisiųsti priedą.

2019-10-11

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.