Visuomenės informavimas apie numatomą Vilniaus senųjų kapinių, vad. Antakalnio kapinėmis, komplekso (u.k. 36243), teritorijos sutvarkymą ir statinių projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Karių kapų g. 11A, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0045:276

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Vidaus keliai. Kiti inžineriniai statiniai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

SĮ „Vilniaus planas“, arch. Eglė Biretienė, el. p. [email protected] , +370 685 27975

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, el.p. [email protected], 85 2112000

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 318 kab., +370 685 27975, 15:00-16:00 val. (pageidautina laiką susiderinti telefonu iš anksto).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

el. p. [email protected] Teikti iki 2020-01-03

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas įvyks Vilniaus savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 215 kab.,

2020-01-03, 16:00 val.

Atsisiųsti priedą:   projektiniai pasiūlymai.