Administracinės ir viešbučių paskirties pastatų Ceikinių g. 2, Vilnius, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ceikinių g. 2, Vilnius. 0101/0032:387.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinės paskirties pastatai (7.2); Viešbučio paskirties pastatas (7.1); Garažų pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „DO ARCHITECTS“, Naujoji Riovonių g. 21, Vilnius, 03153. Įgaliotas atstovas: Gilma Teodora Gylytė , gilma.gylyte@doarchitects.lt, tel. +37064322138; Gerda Nevulytė, rinktine@doarchitects.lt, tel. +37064322138

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB ,,Rinktinės NT‘‘, T. Narbuto g. 5, Vilnius, 08105, daniel.neidorf@kapitel.lt, +37067451599.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Gauti informaciją apie rengiamą projektą galima atvykus į UAB „DO ARCHITECTS“ ofisą adresu Naujoji Riovonių g. 21, Vilnius, 03153, darbo dienomis nuo 15 val. iki 17 val., iki 2022-06-22 17:00 val., +37064322138

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti el. paštu rinktine@doarchitects.lt arba raštu UAB „DO ARCHITECTS“ adresu Naujoji Riovonių g. 21, Vilnius, 03153. Iki 2022-06-22 17:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. birželio 29 d., 17:00 val. Transliacijos nuoroda: https://bit.ly/3NL9V8V

 

Projektinių pasiūlymų 3D modelis: https://arcg.is/0ObHP9

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.