Administracinės paskirties pastatas su sandėliavimo patalpomis, Molėtų pl. 66, Vilnius. Statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Molėtų pl. 66, Vilniaus m. (kad. Nr. 0101/0004:1159)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Kita; komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Esamų statinių paskirtis – gyvenamieji namai;

Numatoma paskirtis – administracinės paskirties pastatas;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „ERINAR“, Lukiškių g. 5-301, Vilnius;

Statinio projekto vadovas Paulius Ptašinskas, [email protected], +370 656 34714

 

UAB „Architektūros laboratorija“, Algirdo g. 53-4, LT-03216 Vilnius, +370 614 21168

Architektas Darius Birutis, [email protected], +370 671 11590

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „Borusta“, Ligoninės g. 5-12, LT-0113 Vilnius, [email protected], Tel.: +370 652 52222

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

UAB „ERINAR“, Lukiškių g. 5-301, Vilnius; +370 656 34714

Darbo dienomis nuo 09.00 iki 17.00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

2022-10-21; UAB „ERINAR“ būstinė Lukiškių g. 5 – 301, Vilnius, el. paštu [email protected]

 

Teikiant pastabas ir pasiūlymus būtina nurodyti:

  1. Vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
  2. Pasiūlymo teikimo datą;
  3. Informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu, vaizdo transliacijos būdu 2022 m. spalio 21 d, 15:00 – 16:00.

Prisijungiant prie nuotolinės transliacijos būtina nurodyti pilną vardą ir pavardę.

Tiesioginės transliacijos, vyksiančios 2022 m. spalio 21 d. 15:00 val., nuoroda prisijungti:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdiZmE4ZTItODc3Mi00YzAzLTg4YTQtZDgyMDFkOTJiZTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec0ff920-e01d-45c3-a8eb-b2ccadaf3ee0%22%2c%22Oid%22%3a%228a82a2ad-113d-41dc-8656-419adc14160b%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

2023-01-09

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta. Atsisiųsti priedą