Administracinės paskirties pastato (7.2) Pilaitės pr. 18, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pilaitės pr. 18, Vilnius
skl. kad. nr. 0101/0030:114

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita
Žemės sklypo naudojimo būdai – Komercinės paskirties objektų teritorijos (K);

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinės paskirties pastatas.
Nauja statyba.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Sienos“ , T. Ševčenkos g. 16F-312, Vilnius,
direktorius Donatas Laucius
tel. nr.: +370 689 77336
el. paštas: info@wall.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Oslo NT“, Raugyklos g. 3-8, LT-01140 Vilnius,
direktorius Paulius Lavrukaitis
tel nr: +37065788866;
el. paštas: paulius@bolds.lt;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, T. Ševčenkos g. 16F-312, WALL architektų biuro patalpose
tel. nr.: +370 689 77336
darbo dienomis 9:00-18:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

iki 2022-03-23 12:00 val.
raštu: UAB „Oslo NT“, Raugyklos g. 3-8, LT-01140 Vilnius
ir/arba el. paštas: info@wall.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022-03-23 17:00 val.
Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu:
Prisijungimas Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97772549704

Projektinių pasiūlymų 3D modelis: https://arcg.is/9PDf5

Projektiniai pasiūlymai
Atsisiųsti priedą.

 

2022-09-13

Po projektinių pasiūlymų pristatymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.