Administracinės paskirties pastato, Algirdo g. 16, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Algirdo g. 16, Vilnius, sklypo kad. nr.: 0101/0056:143 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Visuomeninės paskirties teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Urban architects“ į.k. 304067202, PV Vytautas Pocius, el. p. info@urbanarchitects.lt,  Tel. Nr.: +37052383383

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas)

T. K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Urban architects”, Teatro g. 5, Vilnius, 9:00-16:00 iki 2022m. balandžio 8 d., suderinus laiką

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki  2022 m. balandžio 8 d. el. paštu: sandra@urbanarchitects.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Teatro g. 5, Vilnius. Data: 2022-04-08 17:00 val.

Nuotolis prisijungimas: https://us02web.zoom.us/j/5454087125?pwd=TmJEbHh6NXd6YUR2MlhjM2RrTkFhQT09

Posėdžio ID: 545 408 7125

Slaptažodis: 3GKWGr

Programa, kuria bus transliuojama: ZOOM

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-06-23 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.