Administracinės paskirties pastato Eitminų g. 3, Vilnius, administracinės paskirties patalpos Nr. 102 (unik. Nr. 4400-5986-3039:7111) padalinimo į du turtinius vienetus, vieno jų pagrindinę naudojimo paskirtį pakeičiant į garažų ir atliekant paprastojo remonto darbus, projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statytojas (-ai)

BH Meraki UAB, +37052313638

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas Administracinis pastatas

Paskirtis Administracinė

Adresas Vilnius, Eitminų g. 3-102

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0100:2132 X: 6067850 Y: 578793

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statybos rūšis Statinio paprastasis remontas

Unikalus Nr. 4400-5407-8874

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas Rolandas Andrijauskas

El. p. [email protected]   tel. 861433010

 

Projektuotojo įgaliotas asmuo Rolandas Andrijauskas

El. p. [email protected]   tel. +37061433010

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Vilnius, Daugėliškio g. 32-208

Laikas Darbo dienomis, darbo laiku (prieš tai susitarus telefonu).

Tel. +37061433010

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

El. p. [email protected]

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-08-02

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.live.com/meet/9486257169475?p=cKkME9WdGbO9w1jy

Data ir laikas 2023-08-02 15:00

Kita informacija Pastaba: jeigu dėl techninių priežasčių nutrūksta transliacija, norint prisijungti, būtina iš naujo įjungti anksčiau nurodytą nuorodą.

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti Priedą

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

2023-08-10

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsiųsti priedą