Administracinės paskirties pastato Padekaniškių g. 2 Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Administracinės paskirties pastatas. Padekaniškių g. 2 Vilnius. Statybos projektas

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Administracinės paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Archartė“ arch. U. Niaurė, info@archarte.lt, tel. +37061065469

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A. Ž. ir R. Ž.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

tel. +37061065469, info@archarte.lt bei www.vilnius.lt svetainėje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“ skiltyje

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki šių metų birželio 14 dienos, 17 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susitikimas birželio 14 dieną, 17 val.

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74948380485?pwd=PUU3DctT6Gs3kugNxEfTKlFim0PLQ7.1

Meeting ID: 749 4838 0485
Passcode: 9yMn4G

 

Atsisiųsti priedą