ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO PANERIŲ G. 12, VILNIUJE REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į DAUGIABUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ (6.3), PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRISTATYMAS

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Panerių g. 12, Vilnius. Sklypo kadastro nr.: 0101/0056:92

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama rekonstruojamo pastato paskirtis: Administracinė

Numatoma rekonstruoto pastato paskirtis: Gyvenamoji paskirtis (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „DO ARCHITECTS“

Projekto vadovė: Andrė Baldišiūtė, [email protected]

Architektas: Kasparas Žiliukas, [email protected], +370 620 28545

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Gatvių statyba“, Panerių g. 12, Vilnius, [email protected], +370 699 34 285

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Darbo dienomis: Naujoji Riovonių g. 21-8, LT-03153 Vilnius, +370 620 28545, 10:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti iki 2022m. Lapkričio 24 d., 17:00.

Raštu: Naujoji Riovonių g. 21-8, LT-03153 Vilnius

El. paštu: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

2022m. Lapkričio 24 d., ketvirtadienis, 17:00–18:00

Transliacijos nuoroda: https://meet.google.com/tqz-uikj-prh

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti Projektiniai pasiūlymai 1, Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 1

 

3d modelis: https://arcg.is/1Dy5O1