ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO PANERIŲ G. 12, VILNIUJE REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į DAUGIABUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ (6.3), PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRISTATYMAS

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Panerių g. 12, Vilnius. Sklypo kadastro nr.: 0101/0056:92

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama rekonstruojamo pastato paskirtis: Administracinė

Numatoma rekonstruoto pastato paskirtis: Gyvenamoji paskirtis (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „DO ARCHITECTS“

Projekto vadovė: Andrė Baldišiūtė, andre.baldisiute@doarchitects.lt

Architektas: Kasparas Žiliukas, kasparas.ziliukas@doarchitects.lt, +370 620 28545

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Gatvių statyba“, Panerių g. 12, Vilnius, martynas@buildme.lt, +370 699 34 285

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Darbo dienomis: Naujoji Riovonių g. 21-8, LT-03153 Vilnius, +370 620 28545, 10:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti iki 2022m. Lapkričio 24 d., 17:00.

Raštu: Naujoji Riovonių g. 21-8, LT-03153 Vilnius

El. paštu: kasparas.ziliukas@doarchitects.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

2022m. Lapkričio 24 d., ketvirtadienis, 17:00–18:00

Transliacijos nuoroda: https://meet.google.com/tqz-uikj-prh

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti Projektiniai pasiūlymai 1, Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 1

 

3d modelis: https://arcg.is/1Dy5O1

 

2023-04-04 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą