Administracinės paskirties pastato paskirties keitimo į specialiosios paskirties pastatą Vilniuje, Visorių g. 27a, atnaujinimo (modernizavimo) paprastojo remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO PASKIRTIES KEITIMO Į SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ VILNIUJE, VISORIŲ G. 27A, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

 

Statytojas (-ai)

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, info@policija.lt, +37070060000

 

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATAS

Paskirtis Administracinė   Būsima paskirtis Specialioji

Adresas Vilnius, Visorių g. 27A

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y) 0101/0008:1065 X: 6067795 Y: 580684

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties teritorijos

Statybos rūšis Statinio paprastasis remontas

Unikalus Nr. 1098-8011-6012

 

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas UAB „Projektai ir co“

El. p. projektavimas@zilinskis.com   tel. +37044770120

 

Architektas Milda Račkauskė

 

Statybos projektų vadovė Rūta Rudytė

El. p. ruta.rudyte@zilinskis.com   tel. +37061205115

 

Kur galima susipažinti su projektiniais pasiūlymais

Adresas Kaunas, Ateities pl. 31

Nuoroda SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS IKI VIEŠO SVARSTYMO PRADŽIOS GALIMA SUSIPAŽINTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖS WWW.VILNIUS.LT SKYRIUJE „NUMATOMŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMO VIEŠUMAS“ https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

Laikas SUSIPAŽINIMO DATA: DARBO DIENOMIS, NUO 2024-05-28 IKI 2024-06-11 SUSIPAŽINIMO LAIKAS: 09:00 – 14:00 Iš anksto susitarus telefonu.

Tel. +37061205115

 

Kaip galima teikti pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų

Raštu RŪTA RUDYTĖ, ATEITIES PL. 31, KAUNAS, LT-52167

El. p. ruta.rudyte@zilinskis.com

Kitu būdu TEIKIANT PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI TURI BŪTI NURODYTA: TEIKIANČIOJO PASIŪLYMĄ VARDAS, PAVARDĖ AR JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS, TELEFONO NUMERIS, ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS, PASIŪLYMO TEIKIMO DATA, KUO GRINDŽIAMAS PASIŪLYMAS, NEPATEIKUS INFORMACIJOS PASIŪLYMAS NEBUS LAIKOMAS TINKAMAI PATEIKTU

Pasiūlymus galima teikti iki 2024-06-11

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjBiMDgwNmYtMzJiMS00ZTdlLTk4NWYtYWQyY2ZkMDM4Yjc4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522da27929c-7e81-4c0b-9064-12e5a97b8ecc%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d761fcd2-9ece-459a-8fa0-ea8933570fa3%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=99183672-9d67-4b4c-b4e3-2545b3fea70b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Data ir laikas 2024-06-11 15:00

Kita informacija VIEŠAS SUSIRINKIMAS VYKS 2024-06-11, 15:00 val. NUOTOLINIU BŪDU.

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą