Administracinės paskirties pastato Sėlių g. 2, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sėlių g. 2, Vilnius, žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0031:246

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama ir numatoma žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita.

Esamas ir numatomas žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma – administracinės paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

„INace“, UAB, PV Marius Matuliukštis, el. p. marius@inace.lt, tel. nr. +37063601000

Projektinių pasiūlymų autoriai UAB “Ambraso architektų biuras” Audrius Ambrasas el. p. info@ambrasas.lt , tel. nr. +370 5 2620670, UAB “Ambraso architektų biuras” Olga Savickienė, el. p. ol.savickiene@gmail.com

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Reineda“ Žvejų g. 14A, LT-09310, el.p. uab.reineda@gmail.com , tel. Nr. +370 686 77115

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Teatro g. 12, Vilnius, tel. +370 5 2620670. Darbo dienomis  nuo 10.00 iki 16.00 iš anksto susitarus.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų lauksime iki 2022-06-10 d.  el.paštu: info@ambrasas.lt

 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022-06-13,  17:00 val

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Transliacijos nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/87202823250

Projektinių pasiūlymų 3D modelis

https://arcg.is/1GDCmK0

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą