Administracinės paskirties pastato su gyvenamosios Paskirties patalpomis Ozo g. 41, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ozo 41, Vilnius; žemės sklypo kadastro numeris: 0101/0029:94

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: sporto paskirties. Numatoma: administracinės paskirties

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Dalius Dainys; el. paštas: paryzius@paryzius.lt; tel.: +370 69917511

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Sporto klubų investicijos“, el. paštas: info@solvenita.lt; tel.:+370 5 2400952

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iki 2022-06-09 UAB „P.A.R.Y.Ž.I.U.S.“ Vilniaus g. 4 , Vilnius. Susipažinti galima darbo dienomis 10:00-18:00. Tel. +370 69917511.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu paryzius@paryzius.lt iki 2022-06-10

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Vilnius.  2022-06-10, 16:00

 

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Viešos video konferencijos data 2021-06-10, laikas 16.00 -17.00 val.

 

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/dtk-indf-swo

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

Projektinių pasiūlymų 3D modelis https://arcg.is/1Hbqvn

2022-10-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą  priedą