Administracinės paskirties pastato (u.d.nr.1094-0300-1198) Pramonės g. 141, Vilniuje rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pramonės g. 141, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0065:350, pastato u.d.Nr. 1094-0300-1198

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pramonės ir sandėliavimo pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: sandėliavimo paskirties pastatas. Numatoma: administracinės paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

I.Į. „Kęstučio Sabaliausko architektūros studija“ PV Kęstutis sabaliauskas, kestutis@archistudija.lt, +37069845758.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

R P +37068650555.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima adresu Kražių g. 7-19 Vilniuje, telefonu +37069845758, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 iš anksto susitarus telefonu +37069845758.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2022 m. balandžio 21 d. 16.00 val. elektroniniu paštu kestutis@archistudija.lt arba registruotu laišku adresu Kražių g. 7-19, Vilnius.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda: https://zoom.us/j/98208115328?pwd=L092dmQzcFJDcWFhWDV2dHhLUENUZz09

2022m. balandžio 21 d. 17.00 val.

Meeting ID: 982 0811 5328

Passcode: 300Fvt

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

2022-06-01

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą