Administracinės paskirties pastatų (7.2) ir daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Lvivo g. 59, Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilniaus m. sav., Lvivo g. 59.  Žemės sklypo Kad. Nr. 0101/0032:860

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Negyvenamoji (administracinė) ir gyvenamoji (daugiabučių)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SWECO LIETUVA“ Statinio projekto vadovas Arūnas Vilkenis, el.paštas: arunas.vilkenis@sweco.lt, mob. tel. Nr. +370 685 50991

UAB „AKETURI ARCHITEKTAI“ Architektė Milda Rekevičienė, el. paštas: milda@aketuri.lt, tel. Nr. +370 611 24982

UAB „ARCHES“ Architektas Edgaras Neniškis, el. paštas: edgaras@arches.lt, tel. Nr. +370 686 144522

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UTIISIB KŪB „Releven Prime Properties“, Vilnius, Jogailos g. 4, p.medzevicius@releven.lt , +370 5 266 1240

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, Raugyklos g. 3-1, tel. +370 611 24982, darbo dienomis 9.00-17.00;

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2023-01-13 dienos, raštu info@aketuri.lt arba UAB „Aketuri architektai“ Raugyklos g. 3-1, Vilnius, nurodant: fizinio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą, pasiūlymo teikimo datą bei informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Vilnius, Konstitucijos pr. 3 (Vilniaus miesto savivaldybės „Tarybos posėdžių salė“), 2023-01-13, 17 val.

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2,  priedą Nr. 3, priedą Nr. 4

3D modelis: https://arcg.is/nnK5S0

 

2023-04-14 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2, Priedas Nr. 3, Priedą Nr. 4