Administracinio pastato (7.2.), Žalgirio g. 114, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilniaus m. sav., Žalgirio g. 114. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0032:1016

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, naudojimo būdas- komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Esama statinio paskirtis: Negyvenamoji (administracinė); Numatoma statinio paskirtis: Negyvenamoji (administracinė)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Aketuri architektai“ direktorius Lukas Rekevičius

El. paštas: lukas@aketuri.lt, tel. Nr. +370 612 16112

Statinio projekto vadovas Julius Šeibokas

el.paštas: julius@aketuri.lt,  tel. Nr. +370 652 52030

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „CAPITALICA Z114 REAL ESTATE FUND“, Žalgirio g. 114, Vilnius,

giedrius.cvilikas@capitalica.lt, tel. Nr. +37068654431

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, Raugyklos g. 3-1, UAB AKETURI ARCHITEKTAI biuras, tel. Nr. +370 652 52030,

Laikas: iki 2023-02-14, (I-V -9-17 val.) Prašome iš anksto susitarti telefonu dėl atvykimo datos ir laiko.

Taip pat galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės el. svetainėje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2023 02 14 (viešojo susirinkimo) raštu: UAB „Aketuri architektai“ Raugyklos g. 3-1, Vilnius

arba el. paštu: julius@aketuri.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, viešas susirinkimas bus organizuojamas transliacijos nuotoliniu būdu STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka. Viešo susirinkimo transliacijos data 2023-02-14, laikas 16.00 val.

Viešo susirinkimo transliacijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us06web.zoom.us/j/86976156019

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti A098_PP byla_2023 01 24 1, A098_PP byla_2023 01 24 2, A098_PP byla_2023 01 24 3_Redacted, A098_PP byla_2023 01 24 Vizualinė medžiaga

3D modelis: https://arcg.is/0eGX150

2023-03-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą