Administracinio pastato (8.3) Vilniaus g. 33/Palangos g. 4, Vilniuje, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Vilniaus g. 33/Palangos g. 4., Kad. Nr. 0101/0041:960 Vilniaus m. k. v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės / komercinės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinės paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Viltekta“

Goštauto g. 8-0403, Vilnius

SPV Tomas Segalis
Tel.: +370 656 36335

El. paštas: [email protected]
SPDV Julius Šeibokas

El. paštas: [email protected]

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate“:
Tel.: (8 5) 279 0601

El. paštas: [email protected]
Adresas: Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB ,,Viltekta“ biuras

A.Goštauto g. 8-0409, Vilnius

Tel. +37052619758, El.p. [email protected]

Laikas: iki 2022-01-20 (I-V 9-16 val.). Atsižvelgiant į esamą situaciją šalyje, prašome iš anksto susitarti telefonu dėl atvykimo datos ir laiko, bei turėti galimybių pasą.

 

Taip pat galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės el. svetainėje: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima pateikti iki 2022-01-20 (viešojo susirinkimo).

Raštu A.Goštauto g. 8-0409, Vilnius ir el. paštu [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022-01-20 d., 17:00 val tiesioginės transliacijos būdu paspaudus ant nuorodos:
http://palangos4.zoomtv.lt

 

Atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2.

3d Vilnius https://arcg.is/1bOz90

 

2022-05-10 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, priedą Nr. 1, priedą Nr. 2.