Administracinio pastato adresu Aušros Vartų g. 7, Vilniuje, pagalbinės patalpos Nr. 9 paskirties keitimo į gyvenamąją (butą), kapitalinio remonto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Aušros Vartų g. 7, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0057:99 Vilniaus m.k.v.

 

Ž-emės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Že
Po mės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinio pastato adresu Aušros Vartų  g. 7, Vilniuje, pagalbinės patalpos Nr. 9 paskirties keitimo į gyvenamąją (butą), kapitalinio remonto projektas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Laura Balandytė – Žygelienė, labaland@gmail.com, tel.:  +37065212813,

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB Požeminių jungčių investicija, Aušros Vartų g. 7-9, Vilnius labaland@gmail.com,  tel: +37065212813

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Aušros Vartų g. 7-9, Vilnius, tel.: +37065212813, nuo 10 iki 17 val. d.d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.p.: labaland@gmail.com, tel.: +37065212813, iki 2022-09-05 17.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2022-09-05 nuo 17.00 iki 18.00 val.

Projektinių pasiūlymų svarstymas bus vykdomas nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją: 

Topic: Administracinio pastato adresu Aušros Vartų  g. 7, Vilniuje, pagalbinės patalpos Nr. 9 paskirties keitimo į gyvenamąją (butą), kapitalinio remonto projektas 2022 09 05 17.00 val.

https://us04web.zoom.us/j/73879959617?pwd=_jI0ftFmegOwWYfX6QsCBhBzPYmY_Q.1

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

 

2022-09-20
Po viešo svarstymo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą