Administracinio pastato Algirdo g. 38, Vilniuje, rekonstravimo projektinių pasiūlymų viešinimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO ALGIRDO G. 38, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS, KAD. NR. 0101/0056:119 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

PASKIRTIS – KITA; BŪDAS – KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ TERITORIJOS;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

PRIEŠ – 7.7. GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATAI – PASTATAI, SKIRTI TRANSPORTO PRIEMONĖMS LAIKYTI IR (AR) REMONTUOTI: AUTOMOBILIŲ GARAŽAI, ANTŽEMINĖS AUTOMOBILIŲ SAUGYKLOS IR PANAŠIAI);.

PO – 7.2. ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI – PASTATAI ADMINISTRACINIAMS TIKSLAMS (KITI ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ ADMINISTRACINIAI PASTATAI);

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „DE ARCHITECTURA“, PV JURGITA ŠNIEPIENĖ, projektai@dearch.lt, 860046773.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UŽSAKOVAS: UAB „LIETUVOS ELTIKA“, Į.K. 121934376, MINDAUGO G. 23, VILNIUS, TEL. NR.869811113.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

GEDIMINO G. 33, LT-44311 KAUNAS, DARBO DIENOMIS NUO 9:00 IKI 17:00 VAL. (SUDERINUS LAIKĄ IŠ ANKSTO) 860046773.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS INTERNETINIAME PUSLAPYJE

 https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

PASIŪLYMUS GALIMA TEIKTI IKI 2021-12-28 EL. P. projektai@dearch.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

VIEŠAS SUSIRINKIMAS VYKS 2021-12-28, 17:00 VAL. TIESIOGINĖS VAIZDO TRANSLIACIJOS BŪDU. PRISIJUNGTI BUS GALIMA ŠIOJE NUORODOJE:

https://zoom.us/j/94089435570?pwd=WkZ0d0JNRVIzVVRSUlo4WUhubkQ1QT09

Meeting ID: 940 8943 5570
Passcode: 088311

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą

3d modelis: https://arcg.is/aO1Se1

 

2021-02-10
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti Algirdo 38