Administracinio pastato Didžioji g. 33, Vilniuje viešbučių patalpos sudalinimo į 3 turtinius vienetus, 2 turtinių vienetų paskirties keitimo į prekybos ir paslaugų patalpas paprastojo remonto projekto projektinių pasiūlymų viešinimas

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Didžioji g. 33, Vilnius, sklypas neregistruotas

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: komercinės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama patalpos paskirtis – viešbučių, sudalinus į 3 patalpas būsima patalpų paskirtis – viešbučių, prekybos ir paslaugų.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Senojo miesto architektai“ projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 852611115, mob.tel. +37068755415, el.p. diana@smartas.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) UAB „ASTORIJA HOTEL“  Didžioji g. 35, Vilnius, el.p. e.sicus@aaa.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Maironio g. 11, Vilniuje (iš anksto susitarus telefonu) darbo valandomis 9-18 h.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: raštu rengėjams Maironio g. 11, Vilnius ir el. paštu diana@smartas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): nuotoliniu būdu 2022-02-23  17.00 h, jungiantis per nuorodą:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqceqsrDgrGNQaa2nrIfQqRLGsfuoaOj-j

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-05-11

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą.