ADMINISTRACINIO PASTATO KONSTITUCIJOS PR. 18B, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRISTATYMAS

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės
koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)
Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius.
Žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0032:773

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai
Negyvenamosios paskirties pastatas. Administracinis pastatas (7.2)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto
atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio
pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Archinova“, Švitrigailos g. 11M, LT-03228 Vilnius, kontaktinis asmuo Aleksandras Gvildys,
tel. +37052120581, el. paštas info@archinova.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Investmira“, Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius,
tel. +370 5 2619470, el. paštas info@lordslb.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės
interneto svetainės adresas
UAB „Archinova“, Švitrigailos g. 11M, 4 aukštas, Vilnius,
tel. +37052120581,
darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 17.00 val., iki 2023-01-06, 12.00 val.
Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje: www.vilnius.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui
gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Teikti pasiūlymus galima el. paštu info@archinova.lt
iki 2023-01-06 12.00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas vyks Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius,
216 salė, susirinkimo pradžia – 2023-01-06, 17.00 val.

 

Vilnius 3D https://arcg.is/18fqOT

Visuomenei paviešinti Administracinio pastato (7.2) Konstitucijos pr. 18B, Vilniuje, statybos
projekto projektiniai pasiūlymai, kuriems Vilniaus miesto savivaldybė pritarė 2018-09-13 raštu Reg.
Nr. SPP424/18: https://vilnius.lt/lt/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-administracinio-pastato-konstitucijos-pr-18b-vilniuje-projektavima/
(2018-09-13 patvirtinti Projektiniais pasiūlymai Reg. Nr. SPP424/18: priedas.1;priedas.2; priedas.3; priedas.4)

 

 

Atsisiųsti projektinius pasiūlymus

 

2023-02-10

Po projektinių pasiūlymų pristatymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti SPP Konstitucijos pr. 18b