Administracinio pastato Paupio g. 54, Vilniaus m. rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Paupio g. 54, 0101/0058:263

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis -,,kita”, naudojimo būdas – ,,Komercinės paskirties objektų teritorijos” ir ,,Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos”

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis – Gyvenamoji (dviejų butų pastatai), numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – Administracinės paskirties pastatai – pastatai administraciniams tikslams

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Donatas Cesiulis, donatas@sprik.lt, +370 629 707 13

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB ,,Romeida”, A. Mickevičiaus g. 32-12, LT-08117 Vilnius, jurgita.bukenaite@gmail.com, +370 675 381 83

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

T. Ševčenkos g. 16H-10B, Vilnius, +370 629 707 13, darbo dienomis nuo 10 iki 17 val. (atvykimo laiką derinti telefonu iš anksto)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: donatas@sprik.lt iki 2023-03-14

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas organizuojamas elektroninėje erdvėje, naudojant tiesioginės vaizdo ir garso transliacijos priemones. Nuotolinis susirinkimas, 2023-03-14 16:00val.

Prisijungimo nuoroda:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAtcemorDgoG9VMfJnEGASMyOhXN_G_Eytr

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti Projektiniai pasiulymai, Projektiniu pasiulymu vaizdine informacija

3D modelis: https://arcg.is/0vaO0z

 

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą