Administracinio pastato, Vilnius, Rinktinės g. 52, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Vilnius, Rinktinės g. 52,   kad. nr. 0101/0032:194

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita,  žemės sklypo naudojimo būdai: Komercinės paskirties objektų teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Aktuali sklypo dalis-   Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – Administracinis pastatas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vladas Naujalis, elektroninis paštas:ais2vladas@yahoo.com , Tel:+37068392089.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. S., A. O.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Pušyno kel. 2-1, Vilnius, Tel:868392089. Darbo dienomis nuo 10:00 val. iki 17:00 val.,

iki 2022-09-29, 16:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti iki 2022-09-29 16:00 val. El. paštas: ais2vladas@yahoo.com. Paštu: adresu- Pušyno kel. 2-1, Vilnius.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

2022-09-29 16:00

Pirmoji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 16:00 val. iki 16:30 val., jungiantis per nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/78540621371?pwd=EX3DCIt0hza6neddjU4NdNDGfos8aF.1

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 16:30 val. iki 17:00 val. jungiantis per nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/79702127783?pwd=AHQlT5aIZjkQSGa7oTpjiUsEpsuaFl.1

 

Vilnius 3D https://arcg.is/1CuLmr0

Atsisiųsti projektinius pasiūlymus