Administracinių pastatų (3B3/p) unikalus Nr. 1095-9017-6039 ir (4B3/p) unikalus Nr. 1095-9017-6040 Smolensko g. 10, Vilniuje, paskirties keitimo į viešbučių paskirtį, kapitalinio remonto projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Smolensko g. 10, Vilniaus m. (žemės sklypo kad. Nr. 0101/0055:122)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas –     komercinės paskirties objektų teritorijos;

Žemės sklypo naudojimo būdas –     susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;

Žemės sklypo naudojimo būdas –     daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama statinių paskirtis – administracinė;

Numatoma statinių paskirtis – viešbučių

Statinių tipai

Administracinis pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „ERINAR“, Lukiškių g. 5-301, Vilnius;

Statinio projekto vadovas Paulius Ptašinskas, info@erinar.lt, +370 656 34714

Architektė Regina Venckievič, regina.venckievic@erinar.lt, +370 650 50110

Architektė Rita Tamulevičiūtė, rita.tamuleviciute@erinar.lt, +370 614 66209

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Naujamiesčio NT“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, almantas@balticam.lt,

Tel.: +370 8 636 12522

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „ERINAR“, Lukiškių g. 5-301, Vilnius; Tel.: +370 656 34714

Darbo dienomis nuo 08.00 iki 17.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

2022-05-05; UAB „ERINAR“ būstinė Lukiškių g. 5 – 301, Vilnius, el. paštu info@erinar.lt

Teikiant pastabas ir pasiūlymus būtina nurodyti:

  1. Vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
  2. Pasiūlymo teikimo datą;
  3. Informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu, vaizdo transliacijos būdu 2022 m. gegužės 05 d., 15:00 val.

Prisijungiant prie nuotolinės transliacijos būtina nurodyti pilną vardą ir pavardę.

Tiesioginės transliacijos, vyksiančios 2022 m. gegužės 05 d. 15:00 val., nuoroda prisijungti:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdjZTMyMWUtMDdiYy00ZTA1LTgzZDMtMjg3NWFjNGRkMzk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ec0ff920-e01d-45c3-a8eb-b2ccadaf3ee0%22%2c%22Oid%22%3a%228a82a2ad-113d-41dc-8656-419adc14160b%22%7d

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

2022-06-14

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta.priedą