Antano Vienažindžio gatvės atkarpos nuo S. Neries g. iki sklypo (kad. Nr. 0101/0100:3) Vilniuje statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

0101/100:2079

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Kelių (gatvių)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Paulius Dedelė, pauliusarch@yahoo.com, +37061811933

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto sav., Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius, +37052602985

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, Verkių 31B, darbo dienomis nuo 14.00 iki 17.00 iš anksto susitarus tel.: +37061811933

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu  pauliusarch@yahoo.com iki 2022-08-01 17.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

viešas susirinkimas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu 2022-08-01 nuo 16.00 val. iki 17.00 val.
prisijungiant prie šios nuorodos: https://us02web.zoom.us/j/84968636336?pwd=1wLXwxUbXE5vowhKJJKwDm6THBW7ib.1

 

Atsisiųsti priedą

2022-08-12
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą