Arklidės Kairėnų g. 75, Vilniuje paskirties keitimo į sporto pastatą – maniežą paprastojo remonto projektinių pasiūlymų pristatymas

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Kairėnų g. 75, Vilnius, sklypo adresas Kairėnų g. 79, Vilniuje, k.nr. 0101/0027:164;

 

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama pastato paskirtis –kita (fermų), būsima paskirtis – sporto.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Senojo miesto architektai“ projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 852611115, mob.tel. +37068755415, el.p. diana@smartas.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) Vilniaus Universitetas  Universiteto g. 3, Vilnius, tel. 852687000 el.p. valentinas.mateika@tvpc.vu.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Maironio g. 11, Vilniuje (iš anksto susitarus telefonu) darbo valandomis 9-18 h.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymus: raštu rengėjams Maironio g. 11, Vilnius ir el. paštu diana@smartas.lt, iki viešo susirinkimo pradžios 2022-04-12 17.00h

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) nuotoliniu būdu 2022-04-12  17.00h jungiantis per nuorodą:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdeqhrzMvG9eP1YVA3CfwxP01LS7M9Dp-

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

2022-04-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.