Automatinės degalinės Ukmergės g. 326, Vilniuje, statybos projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Ukmergės g. 326, Vilnius (0101/0170:1090)

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – paslaugų paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – Kitos paskirties inžinerinis statinys.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Hidroterra“, Projekto vadovas Darius Kalesnykas, asmuo galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus – Sigitas Valiukonis, sigitas@hidroterra.lt, Mob. 8 620 34885.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

INTCAP OU, Narva mnt 5, Tallinn linn, Harjumaa, 10117, Estija, tel. 8 663 56350, el. paštas mindaugas.butn@gmail.com.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „Hidroterra“, Zietelos g. 3, 03160 Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 val.

Mob. 8 620 34885.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-08-11

Pasiūlymų teikimo būdai:

Raštu – UAB „Hidroterra“, Zietelos g. 3, 03160 Vilnius;

El. paštu – info@hidroterra.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2022 m. rugpjūčio 16 d. nuo 15:00 val.

Nuoroda: https://bit.ly/3PtyBUM

 

Atsisiųsti: Projektiniai pasiūlymai,

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 2, Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 1, Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 3

2022-08-31

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. Priedą